Antenu masti

Piegādājam un uzstādām antenu mastus

Viens no SIA “DTSystems.lv” nozīmīgākajiem partneriem antenu mastu un nesošo konstrukciju izgatavošanā un piegādē ir SIA “KB&KO”.

SIA “DTSystems.lv” piedāvā izbūvēt mastu konstrukcijas līdz pat 100 m augstumam, izmantojot dažādas sarežģītības pakāpes antenu mastus un nesošās konstrukcijas. Visas minētās konstrukcijas un materiāli tiek izgatavoti un piegādāti atbilstoši klientu vēlmēm un saskaņā ar normatīvo aktu un tehnoloģisko noteikumu prasībām.