Aparatūra

Izmantojot jaunākās paaudzes Sagemcom Energy & Telecom SAS un SAF Tehnika aparatūru un materiālus modernizējam esošās datu pārraides sistēmas;

Mūsu firma veic kvalitatīvu un profesionālu radiolinku un datortīklu montāžu un apkalpošanu.

SIA «DTSystems.lv» ir sertificēts firmas Sagemcom Energy & Telecom SAS un SAF Tehnika pārstāvis radiolinku piegādē un izbūves darbu veikšanā. Šī veiksmīgā sadarbība ļauj mums nodrošināt visaugstāko tehnisko kvalitāti, kā arī garantiju ekspluatācijā datu pārraides sistēmām, kas montētas izmantojot firmas «Sagemcom» un «SAF Tehnika» materiālus.

Radiolinku montāžu veic sertificēti datu pārraides sistēmu tehniķi atbilstoši Latvijas būvniecības normatīvajiem dokumentiem un tehniskajām prasībām. Mūsu darbībā tiek ievēroti Eiropas CENELEC standarti, kā arī izgatavotājfirmu tehniskās prasības un specifikāciju noteikumi.